Descripción del proyecto

Imagen: Acuerdo de Paz, 1073

Documentos sobre las emisiones aragonesas

1.1

Fecha: 1069

Contenido: Tratado entre el rey de Pamplona y el rey de la Taifa de Zaragoza para el pago de parias.

Archivo: AHN, Clero, San Juan de la Peña

Versión: Balaguer, 1983

[…super hoc con ] cordamenti non requiret illi ex inde paucum neque multum per omnia secula. El si ulla gens ex partiis Francie [aut de alia]s qui sunt contrarii de Almuktadir bille, exaltet eum Deus, ex supradictis partibus passare fecerint [per pue]rtos de supradicto rege domno Sancio, saluet eum Deus, aut per alias terras, ut non se faciet alligare [ab ] eis nneque adunare ab eis super aliquo malo aut aliqua contraria in dicto neque in facto de supra [dic ]to suo amico Almuktadir bille, exaltet eum Deus, neque se faciet adprehendere cum aliqua potes[t]ate tam de muzlemis quam de christianis super suum contrarium nec in secreto nec in manifesto nec in dicto nec in facto. Iterum similiter adprehendit super se Almuktadir bille ad supradictum suum amicum regem domn um Sancium, saluet eos Deus, ut non se faciet adprehendere neque conligare cum aliqua poteslate tam de christianis quam de muzlemiz super ullum suum inpedimentum aut ulla sua contraria, set ut siant ambos conligati in una fraternitate el in una karitate sinceriter mente sicut in ligamento quod ante istum inter eos fuit confirmalum et roboratum. Et ut siant totas illorum extrematuras conseruatas et totas illorum terras custodiatas, uiligent pariter et ullus malefactor ex hominibus eorum non siat ausus extendere manu sua in parte sociorum nec in secreto nec in manifesto. Iterunt siant ipsas uias quas inter eos sunt securas et bene saluas non eueniet ullum inpedimentum neque ullum nocimentum ad cunctos quos per eas ambulauerint, et si quis ullus malefactor in eas nocuerit, de una parte aut de alia, ut talem confusionem pateat super hoc, ut alius non audeat postea nocere in eas. Et remaneat inter eos hoc totum quod roborare atque renobare fecerunt de pura karitate et sincera societate per fidem rectam et mentem sanam sine ulla contraria nec in secreto neque in manifesto. Ideo adprehendit super se Almuktadir bille ad suum amicum /regem/ dompnum Sancium, saluet eos Deus, del illi suum auere complitamenter, id est mille numos de auro bono per singulos menses sicut in ligamento transacto confirmatum est, el det illi exinde denaniatos quinqué milia numos de auro bono per quinqué menses futuros, est primus mensis mense aprile era T.C. UIIª, et de supradictis quinque milia, habeat ex eis in ora istius ligationis dúo milia quingentos numos auro bono, et ipsos alios dúo milia quingentos qui remanent ut uadat pro eis suus fidelis de suos bonos  barones ad Cesaraugustam et adducere faciet eos in exitu de isto mense primo maio. Et cum tales ueridicos iuramentos fecerunt roborare omnia suprascribta quod non essent liberi de eos nisi cum complitudine omnia quod superius resonat, et ut slent firmiter super cuneta quod hic roboratum est secundum quem affirmaberunt in ligamento quod ante istum fuit Ínter eos exeratum (…).

1.2

Fecha: 1073

Contenido: Tratado entre el rey de Pamplona y el rey de la Taifa de Zaragoza para el pago de parias.

Archivo: AHN, Clero, San Juan de la Peña

Versión: Balaguer, 1983

In nomine Domini et eius gratia. Hoc est iuramentum uel pactum pacis quod iuramentunt el firmaberunt inter se rex dominus Sancius Pampilonensis et Almuctadir uille, glorificet illos Deus, in era M.C.XI.VIII kalendas iunias quod est mensis maius, eo tempore uel dic quo faciia fuit concanibiatio castrorum scillicet Caparroso el Tutelgen. Iuraberunt itaque supradicti reges sibi inuicem pacem el amicilatem cum bona mente lenere finita intereos omni malitia que inter eos fuit atque discordia, el ut sit inter eos concordiaona e amicitia firmissima, sicut rectum est esse inter fideles amicos.

Conuenit Almuctadir uille per singulos annos dare regi domino Sancio duodecim milia mancusos auri obtimi, ita ut si regi placuerit accipere aur enim plus sibi placuerit accipere argentum pro unoquoque accipiat rex VII solidos argenti de moneta de Cesarauguste (…).

1.3

Fecha: 1262

Contenido: facultad para acuñar dineros

Archivo: ACA, reg. 22. f. 106. Botet

In dei nomine Noverint universi, quod nos Jacobus di gracia Rex. etc., confitemur et recognoscimus quod universas populas Regni Aragonis, Civitatis llerdensi et aliarum civitatum et villarum in quibus moneta Jaccensis currit, fecerunt nobis graciam specialem in subsidium terre Sancte quando disposuimus transffretare ad deffensionem terre sanete contra populum tartarorum, videlicet quod nos possemus/acere cudi et aucmentare monetam Jaccensem usque quindecim mile marcharum argenti et sit moneta ternencha ad undecim denarios et obolus, videlicet duodecim mille marcharum denariorum et tria nille marcharum obolorum; Et nos istud munus sive graciam ab eisdem cum graciarum actionibusrecipienttes, promitimus quod dicta Quindecim mille marcharum, scicet .xij. mille denariorm et tria millia obolorum tantum et non plus, faciemus cudi bene etfideliter a tempore quo incipiemus operari usque ad annum et dimidium sub eadem lege pondere tayllia et figura que nunc est. Et sit talis meisio, quod in qualibet marcha de­ nariorm sint decem octo sol. in marcha monete, et in marcha obolorum sint viginli sol. in marcha monete, adhibitis custodibusqui a civitatibus et villis prediclis fuerint deputati. Concedimus etiam el approbamus per nos et successores nostros, quod ex ista gracia quam nunc a dicto populo recipimus, ex ista cudicione sive aucmentum dictarum Quindecim mille marcharum nummum preiudicium in posterunt generetur priori instrumento, quod a nobis apd Montemsonum in nostra curia generali factum fuit, de confirmacione presentís monete Jaccensis, nunc in ea Jirmitate el valore permaneant in qua antea erat et nunc est ac si nonfuisset acta gracia antedicta, nex dicta .xv. mille marcharum essent cudita, et sitfirma et perpetuo in suo robore duratura. Insuper promitimus dictis po- pulis, quod impetremos proposse nostro bonafide a domino papa confirmacionem islius instrumenti, et dicte monete. El dieli instrumenli quod apud montemsonem factum fuit sicud in ipso instrumento nos obligavimus quod ipsum a domino papa confirmare faceremus, quod confirmacionem huiusque non impetravimus sicut tenebamur propter oblivionem et multas occupaciones (…)

1.4

Fecha: 1269

Contenido: derechos de los monederos

Archivo: Salat doc. 14

Texto: Crusafont

Noverint universi: quod Noc Jacobus Deigratia Rex Aragonum etc… Per Nos et nostros damus et concedimos vobisfideliws nostris universis et singulis operariis et monetariis Aragonum et Cathaloniae ac etiam Valentiae praesentibus videlicet etfuturis, ac etiam perpetuo statuimus quod aliquis Magister monetae non colligat nec colligere possit aliqum operarium vel monetarium in moneta nostra quae cudatur in aliqo loco terrae, qui non sit de dominatione nostra habitator et vicinus, nisi fuerit de volúntate vestra; dum tamen illi vestrum qui fuerit in dicta moneta, sufficiant ad operandum et monetandum ipsam monetam sine danno nostro; et quod lili operarii et monetarii sint suficientes ad dictum officium exercendum ad cognitionem Magistri, et custodiara ipsius monetae. Concedimus etaim vobis operariis et monetariis supradictis quod vos simul cum Magistro monetae possitis constituiré quoshbet Alcaldos in quocumque loco dominationis nostrae moneta nostra cuatur. Qui Alcaldi observent et observan fadant in vos stabdimenta, et constitutiones vestras et custodiant et observent,fideliter, et observanfaciant ab omibus ea, quae sunt legáis monetae, et ad utilitatem etfidelitatem nostram et nostrorum.

Item concedimus vobis operariis et monetariis praedictis, quod in aliquo loco terrae nostrae ubi moneta nostra cudatur. non .tencamini vos vel oficiales. seu sirvientes monetae firmare vel facenfia et in posse. vel sub examine alucuis Vicarii. Baiuli Curiae , vel iustitia nostra pro caerimonta alicuius dum durauerit opas ipsius monetae. sed teneamini firmare et facetejus in posse nostro vel magistri et alcaldorum ipsius monetae cuilibet de vobis querimoniam preponenti.
Concedimus insuper uobis operariis et monetariis antedicis, quod siforte Magister monetae nostrae propter suam rectitudinem alicui e operariis argentum prohibire voluerit. vel computum alicui de monetariis et ille operarios vel monetarias fideiussorem sibi dare voluerit, quod faciet et ius in posse dictorum Alcaldorum monetae. Et si dictas Magister fideiussorem recipere voluerit, aut
dari, quod alcaldii praedicti compellant et competiere possint dictum Magistrum ad recipiendum dictom fideiossorem, aisi dictus Magister ostanderit iustam rationem contrariam dictis Alcaldis, qua de causa prohibet argentum operario, vel computum monetario ut pesies tile operañus vel monetariosfaciat et facere teneatur dicto Magistro ad cognitionem dictoram Alcaldoram iustitiae cumplimentum. Et si forte Magister monetae noluerit vobis de estero reddere in qualibet hebdomada videlicet in die dominica
obragium, et bratagium secundum quod dicta maneta nostra dari hactenus consuevit, dicti Alcaldi compellant ipsum Magistrum ad haec cumplimendum.
Volemus etiam et cancedimus vobis, quod quilibet Magister monetae nostrae, ubicumque maneta nostra in térra nostra cudatur teneatur vobis et cuilibet vestrum querelam de ipso facere iustitiae complementara in posse nostre, vel Alcaldorum nostrorum
monetae, et non se posit inde ratione aliqua excusare.

Predicta etiam et concedimus vobis vobis superius concessa preomittimus vobis et vestris successoribus operariis et monetariis Aragomim et Cathaloniae ac etiam Regni Valentiae, per Nos et nostra firmiter observare et in aliquo nunquam contravenire.

Mandamosfirmiter Vicariis, Baiulis, Justitiis, Criis, nec non et nostris monetae, ac etiam iniversis aliis officialibus et subditis nostris praesentibus videlicet, et futuris quod predicta omnia et singula habeant et observare, et faciant omnibus inviolabiliter dserearii. et non contraveníant, nec aliquem contravenire permittant modo aliquo, vel ratione, si de nostra conjidunt gratia vel arore Quicumque autem contraveniret, iram et indignationem nostram, et poenam ducentum morabatinorum in auro sine aliquo remediosenoverit incursum. Datum Valentiae kalendasjunii anno Domini millessimo ducentessimo septuagessi mo.

1.5

Fecha: 1308

Contenido: emisiones de 1308

Archivo: ACA, 231

Texto: Botet

Jacobus dei gracia Rex Aragonum etc. Religioso fratri Simoni de burgia, ac fidelibus suis Johanni petri vigorisii Civi Cesarauguste deputatis custodibus in negocio monete Jaccensis que cuditur saranyene, nec non Johanni pexonat, thesaurario dicte monete, ac petro scariti, scriptori in eodem negocio, salutem et graciam. Scire vos volumus, oblatam fuisse nobis, per aliquos nostrum servicium appetentes, quandam cedulam in qua erant scripta que inferius continentur. Cum igitur, visis per nos contentis in cédula supradicta, nobis visum fuerit quod ea pro utilitate dicti negocii monete debaent observari. Ignari tamen rei huius, ad vosqui noticiam habetis eiusdem, hec discretioni ac fidelitati vestre intimanda duximus aceciam remitenda. Mandantes vobis ac firmiter iniungentes, quatenus recognitis cum diligencia contentis in cédula supradicta, ea teneatis ac observetis et teneri et observari faciatis, prout ipsa ad salvitatem et utilitatem monete predicte melius videritis expedire, Taliter, ut possitis inde mérito comendari. Dat. Valencie, xv. kl. Julii, anno domini. m. ccc. octavo.
Tenor vero dicte cedule noscitur esse talis
Primerament, quel senyor Rey hi deu metre Maestre, lo qual maestre
deu veer en tot 50 que en la moneda se faqa.
Item hi deu metre lo senyor Rey son scrivan, lo qual scrivan deu veer
tot 90 que en la moneda se faqa et senes eil no si faqa res.
Item deu hi metre guardes, un frare del espita! e un Ciutada de arago. Item hi deu metre asaiador.
Item hi deu metre talladors deis ferres.
Item lo maestre deu aver son scriva, qui scriva qo quel scriva del senyor
Rey li dara.
Item fonedor.
Item emblanquiador.
Totslos damunt dits son a salari del senyor Rey.
Loffici del maestre es aytal: que deu aleyar en presencia del scriva del Rey e de les guardes, puys deu liurar al fonedor aquel argent aleyat, quel fona : E con laya mes a fondre, deu tancar la fondéelo e liurar la clau a les guardes : puys quan sia fos, deu esser l’escrlva del senyor Rey en la fondéelo, e el maestre, e les Guardes, E del dit argent, en presencia deis damunt dis quatre, deuen esser fetes vergues : E de cascun cresol deu esser presa una vergua : E les guardes ab lo dit scriba e Maestre, deuen fer pen­ dre al asaiador, en presencia lur, de cascuna deles vergues que deis cresols auran tirades, tant que puxen fer un asaig. E el dit asaiador deune fer asaig en presencia lur. E con lo dit asaig sia fet, pésenlo, e si es son dret, sien liurades les dites vergues ais obrers a pes, per fer diners, É si son dret noy era, e hi avia trop, deia dir lasaiador ais dits quatre que aquelles vergues sien refuses, e sia esmenat qo quey sie mes o menys, pero .i. gra e mig fins en dos mes o menys pot passar a esmenar de una delliurana a altra. E axi lo dit asaiador es en la moneda per provar si el maestre fa justament la lia. E les vergues que romandran, part aquellas que sien dadas ais obrers pera obrar, deuen esser meses en una caxa que aia dos tanca- dures, e tinguen ne les guardes una clau e lo maestre altra.
Item, con los dits obrers aien fets diners del dit argent que liurat los sera, deuen aportar los dits diners davant lescriva del senyor Rey e lo maestre e les Guardes. E els damuntdits quatre, deuen veer si son aytals a lur punt que uns ab altres sien aytant con la moneda se deu fer. E si ho son, lo maestre deu los reebre a pes. E si no son be fetes, fales lur hom adobar.
Item, com lo maestre ha reebuts los dits diners deis obrers fets á lur punt, deu los liurar al blanquiador a pes per blanquir. E con son blan- quits, reeb los lo maestre a pes, e liura los ais moneders, a pes e a nombre, per monedar. E mentres los moneders moneden los dit diners, les Guardes deuen pendre de cascun monedee deis diners que fan, de sisalles, .ij. diners o plus, en presencia del scriva del senyor Rey e del maestre, e fan ne fer asaig al asaiador per veer si es aytal com aquel asaig que fo fet de les ver­ gues, pero per rahon del blanquir mellor deu esser be de mig gra que aquell de les vergues. E aquest asaig se fa perque los obrers non poguessen res fer que desaguisat fos en la dita moneda.
Item, con los diners son monedats, cobra los lo maestre, e met los en ma del scriva del senyor Rey. E con los dits diners volrra lo senyor Rey que isquen de la moneda, en presencia del escriva del senyor Rey e del Maestre e de les Guardes e del asaiador, mesela hom aquels diners be. E con son mesclats, pesen ne .i. march o dos, o plus, e veen si son a lur punt del pes. Encara prenen ne per fer asaig, que fan fer al asaiador en presencia de tots quatre. E si els dits diners son a son punt de ley e de pes, escrivan con aytal dia e aytal any se deliuraren, en presencia deis demuntdits .v., aytants marchs de moneda, la qual fo a aytal ley e a aytal pes. E puys, los diners poden anar fora de la moneda. E deis dits diners que sera fet lasaig, deuen pendre de cascuna deliuranqa .xij. diners, e metre en una caxa ab lo dit asaig e ab .j. albara en ques contenga con los dits diners e asaig foren daytal deliuranqa, que fo feta en aytal dia e en aytal any. E de la dita caxa tinga una clau lescriva del senyor Rey, e altra lo Maestre e les Guardes.
E aquests diners e aquest asaig se guarden, per a mostrar al senyor Rey con la moneda que es estada feta es bona e leal.
Lo Tallador deis ferros deu estar en una casa que li deu esser liurada, la on la moneda se fa, e deu lo hom escorcollar con entrara perque noy puxa metre diners que sien a monedar, e tancar de sus. E con ix, atressi cercar que noy trasca pila ni troseyl. E no deu donar pila ni troseyl, sino ab voluntat de les Guardes. E cascun dia les guardes deuen cobrar les piles e els troseyls deis monedees a comte, e metre en una caxa, ab l’escriva del senyor Rey ensemps, perqo con es cosa que fa be a guardar. E de la dita caxa tinga una clau lo maestre e altre les guardes.

1.6

Fecha: 1417

Contenido: revocación de los derechos de los monederos

Archivo: ACA 2410

Texto: Botet

Nos n Alfonso per la gracia de Deu rey d’Aragó, de Sicilia, de Valencia, de Mallorques, de Cerdenya e de Cbrsega, comte de Barchinona, duch de Athenes e de Neopátria e comte de Rosselló e de Cerdanva, la perversitat de alguns no sabents se abstenir de les coses prohibidos ne de les permeses degudament usar moltes vegades qo que es stat atorgat ab alguna considerado com declina en abús fa precedent deguda deliberado revocar. On com exhiguit lo misteri del offici de les seques del or e argent quis bat dins nostra senyoria nostres predecessors de gloriosa memoria haien dotat los offidals e monaders de aquellos de grans e moltes prerogatiues. privilegis, exempeions, inmunitats, favors e grades. E molts no pos offidals en les dites seques ans cavallers, juristes, gentill homens, ciutadans e altres usants de diverses officis per inportunitat e mañeros exquisides haien impetrat provisions, caries e rescrits per los quals són haüts per moneders e altres haien impetrados letres de prechs ais capital e collegi de les seques per les quals són stats reebuts en les dites seques, e valen e pretenre alegrarse e usar de les dites prerogatives, exempeions, privilegis, inmunitats, favors e grades uns así que pusquen portar armes vedades altres quefugen a la correcdó de sos ordinaris, car axi com a moneders són de lajurisdiccio deis alcaldes, e altres por que s escusen de hosts, cavalcades e altres carrechs, serveys reyals, personáis e vidnals, deis quals los dits monaders per la occupacio continua del dit offid de les seques són rahonablement scusats. Nos volents ais dits abuses empalad e dilatadorsde justiciae prejudicatius tant a nostres regalies e drets degudament provehir, com no sia rahonabla que aquelb qui no han lurs o carrech del dit offici de les seques hagen les preeminéndes efavors de aquell, precedent grau e mudar consellper la P’esent nostra pragmaticha sanccio la qual volem inviolablament ésser observada, revocam, cassam e anullam e per revocada. cassese mi les e de neguna efficacia e valor volem ésser haüdes totes e qualsevol concessions, provisions e restorts sis vol sien manan vol sien prechs, e la recepcio de aquells en virtut deis dits rescrits resebuts atorgats, e encara los atorgadors a qualsevol persones de qualsevol stat, condicio e prehemmencia sien, qui manualment no obren o haien acostumat de obrar, o obraran en les dit esse que se a nombre sufjicient lo qual nombra haia esser tatxat per los maestres de les seques ensemps ab nostre procurador reyal u’lla provincia, Oyó pero aiustrat que en loch deis deffalints ne puxen ésser resebuts per lo maestre de la secha ensemps ab lo i capítol de aquella sequa on nefallirán, e nostre dit procurador reyal, del qual nombre haia ésserfeta matricula oscriptura, tinga lo dit nostre procurador reyal; provehints, declarante e ordonants que d’apiavant alcun qui personalment en les seques
ara, o del dit nombre no sera, o en la matricula no serán scrits, nos puxa alegrar nis alegra de alscunes prerogatives, favors, ninencies, inmunitats, excepcions e altres grades e privilegis atorgats o atorgadors ais dits monaders e offici de les dites seques a que pretena baver provisto certa o rescnt nostre, o de nostres predecessors o successors sots qualsevol expressió de paraules buts. Eperfó que de la present nostra pracmáticha sancció, revocado e ordinadó alcun no puxa ignorancia allegar, manam a e sengles portans veus de nostre govemador general justicies, veguers, sots vaguéis, batlles, jurats e altres officials nostres e inents de aquells. que aquella per los lochs acostumatsfassen ab veu de crida publicar e continuar en los lochs acostumats perpetua memoria en l esdevenidor. En testimoni de la qual cosa manam la present ésserfeta e sagellada ab nostre segell secret. Dada
lipiria a XV dies dejulio! en l’any de la nativitat de nostre senyor MCCCCXVII. Rex Alfonsos

volver