La ilustración musical es la Cantiga 305 de Alfonso X en la versión de Gregorio Paniagua.

Parte de su texto se refiere a la moneda:

E ela assi andando, chegou a ha cidade
e viu seer na rua, com’ eu achei por verdade,
un canbiador que canbiava d’aver mui gran quantidade,
esterlis e to[r]neses, burgaleses, pepiões,